Simplifica Typeface纤细无衬线英文字体免费下载

Simplifica Typeface纤细无衬线英文字体免费下载

Simplifica Typeface纤细无衬线英文字体免费下载 文件类型:otf/ttf 下载方式:百度网盘 Simplifica字体是一种略微浓缩的无衬线字体,具有线宽均匀、线形细长的特点。其高顶高和高顶高有利于阅读理解。精巧、简练、清晰的字体。

Simplifica Typeface纤细无衬线英文字体免费下载

文件类型:otf/ttf

下载方式:百度网盘

Simplifica字体是一种略微浓缩的无衬线字体,具有线宽均匀、线形细长的特点。其高顶高和高顶高有利于阅读理解。精巧、简练、清晰的字体。没有账号? 注册  忘记密码?

社交账号快速登录