Simplifica Typeface纤细无衬线英文字体免费下载

Simplifica Typeface纤细无衬线英文字体免费下载

Simplifica Typeface纤细无衬线英文字体免费下载

文件类型:otf/ttf

下载方式:百度网盘

Simplifica字体是一种略微浓缩的无衬线字体,具有线宽均匀、线形细长的特点。其高顶高和高顶高有利于阅读理解。精巧、简练、清晰的字体。资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
  • 链接如果失效,请在个人中心 -> 提交工单
  • 仅供学习使用,不可商用
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录